เมื่อมิดการ์ด จะมิดหัว

posted on 19 Oct 2011 08:19 by knightnum
 
เอามาจาก FB คุณไนท์เดช คิโนะคุนิยะ
 
 
 
 
ขอเชิญผู้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง พรอนเทร่า ปาย่อน ฯลฯ
ร่วมรายงานสถานการณ์ได้ที่เอนทรี่นี้