อัจฉริยะมาเกิด

posted on 16 Sep 2011 13:58 by knightnum
 
เฉลิมชัย : มีคำถาม อิสลามกินเนื้ออะไรไม่ได้
มงคล : หึ...หมูๆ
เฉลิมชัย : ถูกต้อง!!
มงคล : ก... กุยังไม่ได้ตอบ
 
 
เฉลิมชัย : มีคำถามอีก  ลิงเจี๊ยกๆ ชอบกินอะไรเป็นอาหาร
มงคล : หึ...กล้วยๆ
เฉลิมชัย : ถูกต้อง!!
มงคล : ก... กุยังไม่ได้ตอบ
 
 
เฉลิมชัย : คำถามนี้จะเริ่มยากละ กระสือชอบกินอะไร
มงคล : ขี้ๆ ว่ะ
เฉลิมชัย : ถูกต้อง!!
มงคล : กุยังไม่ได้ตอบ!!
 
 
เฉลิมชัย : ถามภาษาอังกฤษบ้าง Easy Easy แปลว่าอะไร
มงคล : โอ้ย... ง่ายๆ
เฉลิมชัย : ถูกต้อง!!
มงคล : กุยังไม่ได้ตอบ!!
 
 
เฉลิมชัย : เ่ก่งเกินไปแล้ว ถามคณิตศาสตร์บ้าง 193+362 เท่ากับเท่าไหร่
มงคล : 555!! คำตอบก็คือ....
เฉลิมชัย : ถูกต้อง!!
มงคล : เฮ้ยยย   ยังไม่ได้ตอบ!!
 
 
เฉลิมชัย : คำถามสุดท้าย ถ้าตอบได้นี่เก่งมาก นกอะไรไม่เก่งแล้วยังชอบสั่งสอนคนอื่น
มงคล : ถามอะไร กระจอก
เฉลิมชัย : ถูกต้องอีกแล้ววววว!!
มงคล : กุยังไม่ได้ตอบ!!
 
เฉลิมชัย : ก็นกกระจอกไง
 
มงคล : แล้วทำไมมันถูกวะ!!
เฉลิมชัย : ก็นกกระจอกเทศน์ไง
มงคล : กุไม่ได้ตอบเล้ยยยย!!!!
 
 
เฉลิมชัย : คารวะท่านเทพ!!!!!
 
มงคล : ไอ้บ้า!!!