แคนโต้ก็อปฯ

posted on 17 Aug 2011 10:00 by knightnum
 
 
จีนก็อปฯ
 
 

 
 
เกาหลีก็ก็อปฯ
 
 

 
 
จีนแมนกว่า....