สอนแก้กรรม 2011

posted on 22 May 2011 10:49 by knightnum

 

นี่คือกรรม  
 
กรรม
 
เอา ม ม้าออก 
 
กรร
 
เอา ร เรือออก 
 
กร
 
เอา ร เรือออกอีกตัวนึง 
 
 
จะเหลือ ก ไก่
 
เติมสระอำลงไป
 
กำ