มุขแบบนี้ก็มีด้วย

posted on 11 Feb 2011 04:16 by knightnum
เฉลิมชัย : เฮ้ย มีมุขมานำเสนอ ตลกโคตร
มงคล : จัดมาอย่าให้เสีย

เฉลิมชัย : "เสืออะไรเลื่อยไม้เป็น"
มงคล : ไม่รู้ว่ะ

เฉลิมชัย : เสือการช่าง

มงคล : กูไม่รู้จัก
เฉลิมชัย : อยู่แถวบ้านกู

มงคล : แต่กูไม่ได้อยู่แถวบ้านมึง
เฉลิมชัย : ก็ย้ายมาอยู่แถวนี้สิ จะได้ฮาแตกแตน

มงคล : ถ้าอยู่แถวบ้านมึงนี่ขำกระจาย
เฉลิมชัย : ถูกต้อง
มงคล : บร๊ะ!!!

เฉลิมชัย : มีอีกมุขมานำเสนอ
มงคล : จัดมาเถอะเพื่อนเอ๋ย

เฉลิมชัย : "คนแคระอะไรตัวสูง"
มงคล : คนแคระประหลาด
 
 
เฉลิมชัย : ผิด
มงคล : ไม่รู้  ยอม

เฉลิมชัย : ไอ้แคระซอย 7

มงคล : กูไม่รู้จัก
เฉลิมชัย : อยู่แถวบ้านกู

มงคล : แต่กูไม่ได้อยู่แถวบ้านมึง
เฉลิมชัย : ก็ย้ายมาอยู่แถวนี้สิ จะได้ฮาแตกแตน
 
 
มงคล : ถ้าอยู่แถวบ้านมึงนี่ขำกระจาย
เฉลิมชัย : ถูกต้อง
มงคล : บร๊ะ!!!

เฉลิมชัย : มุขสุดท้ายละ
มงคล : ไม่เอาแถวบ้านมึงแล้วนะ

เฉลิมชัย : เออ คราวนี้ไม่ใช่ละ ถามนะ "แป้งอะไรไม่แห้ง"
มงคล : แป้งเปียก อ๊าห์!!!!
 
 
เฉลิมชัย : ผิด
มงคล : อ้าว...

เฉลิมชัย : เฉลย "แป้งลูกชิ้นน้ำใส"

มงคล : อยู่แถวบ้านใคร
เฉลิมชัย : บ้านน้ากู
 
 
มงคล : แต่กูไม่ได้อยู่แถวนั้น 
เฉลิมชัย : ก็ย้ายมาอยู่แถวนี้สิ จะได้ฮาแตกแตน
 
 
มงคล : ถ้าอยู่แถวบ้านน้ามึงนี่ขำกระจาย
เฉลิมชัย : ถูกต้อง